Cărți primite la redacție

Aproape zilnic primim la redacţie cărţi trimise în dar de autori sau de edituri. Bucuria de a le primi e umbrită de imposibilitatea practică de a le comenta, ori măcar de a le consemna. Doar foarte puţine sunt în situaţia de a primi atenţia care li se cuvine. Publicăm aici lista lor (nici ea, vai!, completă), însoţită de mulţumirile noastre pentru generozitatea celor ce ni le dăruiesc şi de speranţa că fiecare dintre ele îşi va afla destinul meritat.
Cu gratitudine,
Ioan Moldovan,
director-manager al revistei FAMILIA


2020

Noiembrie

 • Aurel Pantea, Execuţii, poeme, Prefaţă de Gheorghe Grigurcu, Cartea românească,  2020
 • Remus-Valeriu Giorgioni, Scandal în colonia de scribi, poezii, Junimea, 2020

Octombrie

 • Cassian Maria Spiridon, Comunitatea globală a spectatorilor – atitudini literare XII – Tracus Arte, 2020
 • Cassian Maria Spiridon, O sută şi una poezii, Prefaţă de Ioan Holban, Ed. Academiei Române, 2020
 • Horaţiu Stamatin, Inimă pe partea dreaptă, poezii, Integral, 2020
 • Horaţiu Stamatin, Niobe (articole, eseuri, studii), Pim, 2020
 • Carmen Focşa, Colonia Fericiţilor, eLiteratura. 2019
 • Ana Ardelean, Realităţi interzise, poezii, Neuma, 2020
 • Ana Ardelean, Rocile, poezii, Rocart, 2020
 • Mihai Octavian Ioana, Piersica romană, poezii, Autograf MJM, 2020
 • Vasile Tudor, acelaşi altcumva, poezii, Rocart, 2020
 • Adrian Munteanu, Paingul orb, sonete, Arania 2020
 • Monica Rohan, HaltaTerra, poezii, Cartea românească Educaţional, 2020
 • Florentin Sorescu, Amaretto, poezii, Brumar, 2020
 • Teodor Laurean, La marginea Pustiei – sonetele CCI-CCC, Rafaet, 2020
 • Idem, Sinele şi sinea lui, poezii, Rafaet, 2019

● De la Editura Polirom:

 • Enciclopedia imaginariilor din România, I, Imaginar literar, volum coordonat de Corin Braga, Ed. Polirom, 2020

Septembrie

 • Marta Petreu, Domni şi Doamne, eseuri, Polirom, 2020
 • Dumitru Chioaru, Respiraţia subacvatică, poeme, Junimea, 2020
 • Minerva Chira, Polenul Rugurilor, poezii, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020
 • Alexandra Târziu, Sandale verzi. Întâmplări normale şi paranormale, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020
 • Miruna Mureşanu, Timpul nostalgiei. Poeme pentru M., Princeps Multimedia, 2020
 • Idem, Psalmi fără titlu, poezii, Grinta, 2020
 • Galeria Euro Foto Art – FIAP Exhibition Center Oradea – România, album fotografic
 • George Rîurel Bălan, Un optimist incurabil în timpul pandemiei, versuri, Confidential, 2020
 • Simona Mihuţiu, Destinul, o jucărie stricată, roman, Total Publishing, 2020
 • Teodor Dume, Dumnezeu tăcut ca o lacrimă, poezii, Pim, 2020
 • Ana Pop Sîrbu, Când amurgul devine albastru, poezii, Vatra veche, 2020
 • Ioan Mărginean, Pathetica, poezii, Tracus Arte, 2020

Cărţi primite de la Editura Limes:

 • Mioara Bahna, Heraldice. În lumea cărţilor lui Radu Ciobanu
 • Andrei Zanca, Ada Kaleh. Spiritualitate şi beznă
 • Ion Dur, Publicistul Horia Stamatu. Între exces politic şi echilibru spiritual
 • Christian W. Schenk, Poetica Sedecim, poezii
 • Mircea Petean, Poemele Anei/ Annas Gedichte – antologie şi traducere de Herbert-Werner Mühlroth; prefaţă de Andrei Zanca
 • Mircea Petean – Gentiana Muihaxhiri, Energia cuvintelor şi alfabetul tăceriiEnergjia e fjalëve dhe alfabeti i heshtjesi, trad. în albaneză de Baki Ymeri
 • Andrei Gazsi, Liziera, poeme
 • Ioan Milea, Blevilocviu
 • Ofelia Prodan, Întîmplări cu poetul d.d.marin şi alte personaje controversate, poezii
 • Ştefan Vida Marinescu, ochiul minţii, poezii, Semne, 2020

August

 • Luminiţa Cojoacă, Îngerul şi păpuşa, poezii, Metafora, 2020
 • Ovidiu Gligu, animalul din vest, poeme, Sfântul Ierarh Nicolae, 2020
 • Dafin Mureşeanu, Norul, Povestiri, RAO, 2018
 • Felician Pop, Adrian Lupescu, Spovedaniile celor ferecaţi. Nemaipomenitele istorii ale unor eroi ai Transilvaniei legendare, Limes, 2020

Iunie-Iulie

 • Ernst Christoph Döbel, Pregrinările lui E. Ch. Döbel printr-o parte a Europei în anii 1830-1856, Junimea, 2019
 • Luca Piţu – Vasile Spiridon, Ceasul fără rostFragmente don corespondenţa antumă (2011-2015) + o samă de notuliene anişorene, Junimea, 2019
 • Gheorghe Gh. Bostaca, Iris, Antologie poetică, Timpul, 2019
 • Idem, Interferenţe, poezii, 24 ore, 2020
 • Ioan Hada, Alte 33 de poeme, Eurotip, 2020
 • Alexandru Drăgănoaia, Lac în vacanţă, proze, Libris Editorial, 2020
 • Friedrich Michael, Iluminările întunecate, poeme, prefaţă de Emanuela Ilie, Cartea Românească Educaţional, 2020
 • Andrei Brezianu, Retragerea Aureliană, roman, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020
 • Andrei Gazsi, Liziera, poeme – Limes, 2020
 • Alexandru Ovidiu Vintilă, Transparenţa unui popor de foci, poezii, Charmides, 2019
 • Octavian Doclin, Privirea peste umăr, poeme, Prefaţă  de Al. Cistelecan, Gordian, 2020
 • Cornel Udrea, Obiceiuri de nuntă la cangurii şchiopi, proză umoristică, ediţia a XV-a, Ecou Transilvan, 2019
 • Cornel Udrea & Radu Cleţiu, Parcă ieri a fost viitorul (pamfletarium ilustrat), Waldpress, 2020
 • Cornel Udrea, Te tuşesc de nu te vezi! – sequoia de apartament, proza umoristică, Napoca Star, 2020
 • Adrian Alui Gheorghe, Supravieţuitor în România lor, Studiu de caz, Conta, 2019
 • Markó Béla, Iartă-ne, Ginsberg, poeme, traducere din maghiară de Kocsis Francisko, Curtea Veche, 2020
 • Carmen Mihalache, Hublou, (priviri, impresii, nuanţe), Babel, 2019
 • Radu Ulmeanu, Ab Urbe Condita, poeme, Grinta, 2020
 • Alexandru Sfârlea, Obiecte şi voci, poezii, Şcoala Ardeleană, 2020
 • Delia Muntean, Călătorind prin vremi cu Olga Tokarczuk/ Wandering through times with Olga Tokarczuk, eseu, traducere în limba engleză de Zorin Diaconescu, Mega, 2020
 • Stejărel Ionescu, numele meu e, …, poezii, Măiastra, 2017
 • Idem, Întoarcerea la origini
 • Liviu Antonesei, Ajungă morţii măreţia ei, poeme, Junimea, 2020
 • Dan Stanca, Pahartrup, poezii, Cuvânt însoţitor de Ioan Holban, Junimea, 2020
 • Ildiko Şerban, Sarea din pustă, poezii, Junimea, 2020
 • Vasile Moldovan, Între cer şi pământBetween sky and earth, poeme tanka, versiunea în limba engleză Magdalena Dale, Ed. Societăţii Scriitorilor Români, 2019
 • Lucia Bibarţ, După ce-am muşcat din măr, poezii, Napoca Star, 2020
 • În jocul timpuluiIl gioco del tempo – antologie româno-italiană, Concordia, 2020
 • Ion Popescu-Brădiceni, Rob la poezie – Spiritul Creaţiei, Pim, 2020
 • Timur Chiş, Viaţa la 55 de ani, Liric Graph, 2020
 • Vasile Igna, Cartea din vis, Antologie de autor 1969-2019, Şcoala Ardeleană, 2020
 • Cornel Cotuţiu, Pompa de iluzii vol.2, Şcoala Ardeleană, 2020
 • Mihaela Meravei, Colivia de sticlă, poezii, Ex Ponto, 2020
 • Idem, Prezumţia de fericire – Saadet-i-ebediye, poezii traduse în limba tătară de prof. Güner Akmolla
 • Victor Nichifor, Cine l-a prins pe Dumnezeu de picior?, roman, Tracus Arte, 2020

Mai

 • Vasile Dan, Ca la carte. Exerciţii de empatie, cronici literare, Şcoala Ardeleană, 2020
 • Dan Cristea, Alte cronici de la Snagov, cronici literare, Tracus Arte, 2019
 • Lorena Stuparu, Unde este trecut numele, poezii, Evdokimos, 2018
 • Idem, Citeşte-mi dacă se lasă întunericul, poezii, Evdokimos, 2019
 • Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Restituiri. Povestiri , Caiete Silvane, 2019
 • Idem, Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane. (Perioada 1960-1980), Caiete Silvane, 2020
 • Giuseppe Masavo, Uşor l’Oréal, poezii, Limes, 2020
 • Nicolae Silade, calea victoriei, poeme în proză, Cartea Românească Educaţional, 2019
 • Constandin Butoi, Umbra rănilor (poeme postume), Cuvânt-înainte de Matei Vişniec, Tracus Arte, 2020

Aprilie

 • Teodor Dume, Moartea din vispoezii, PIM, Iaşi, 2020

Martie

 • Nicolae Teoharie, o zi pe care am locuit-o cândva, poezii, Tracus Arte, 2020
 • Mircea Băduţ, Ficţiuni secunde, proze, ediţia a II-a revizuită, EuroPress, 2020

Februarie

 • Dan Drăgoi, Acasă aproape de cer, poezii, Ecou Transilvan, 2019
 • Nicolae Coande, Mansarda Europa (Din casa „Heinrich Böll” în camera „Albert Camus”), jurnal, Paralela 45, 2019
 • Caietele Echinox vol. 37- Imaginaires de l’altérité  II.Approches littéraires et artistique
 • Lu Tai, Ikihai, haiku, Limes, 2019
 • Nicolae Panaite, Ziua verde, poezii, Junimea, 2018
 • Săluc Horvat, Interviuri, Actaeon Books, 2020
 • Gheorghe Mihai Bârlea, Sigilii de sare, poezii, Limes, 2019

Ianuarie   

 • Radu ŞerbanCredenţional 1918 – Triumf şi resemnare, Vatra veche, 2019
 • Otto Havran, Noiembrie cu plug, poezii,  Colorama, 2019
 • Daniela Sorian, Eram tu, poezii, Colorama, 2019
 • Marian Danci, Îmbânzitorul de cerbi, roman, Colorama, 2019
 • Idem, Caietul cu proză, Colorama, 2019
 • Idem, Casa de piatră, roman, Colorama, 2019
 • Camelia Buzatu, Optzeci de sentimente sub inimă, Colorama, 2019
 • Fântâni, Antologie de proză, vol. 3, Colorama, 2019
 • Liviu Cangeopol, Trilogia trecerii, poezii, Brumar, 2019
 • Adrian Lupescu, Aici începe altceva, poezii, Ecou Transilvan, 2020
 • Mircea Pora, Noua aristocraţie, proze scurte, Eikon, 2018
 • Idem, Ce mai faceţi, Maestre, proze scurte, Eikon, 2019
 • Idem, Bidonul, proze scurte, prefaţă de Bedros Horasangian, Eikon, 2015
 • Ioan Romeo Roşianu, Litere din Maramureş, recenzii, Ethnologica, 2019
 • Constantin Arcu, File de altădată, antologie de proză, Eikon, 2019
 • Radu Vaida, Iubirile vikingilor, roman, Napoca Star, 2018
 • Vasile Popovici, Six microlectures, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2017

2019

Decembrie

 • Bogdan Ghiu, Cu Orice e posibil, poezie, Nemira, 2019
 • Marcel Mureşeanu, O sută şi una de poezii, Ed. Academiei Române, 2019
 • Mihai Mănuţiu, Filip şi întunericul, Tracus Arte, 2019
 • Kocsis Francisko, ceea ce nu se amână – reflecţii, însemnări, resemnări, Ardealul, 2019
 • Idem, terţine şi alte disimulări, Ardealul, 2019
 • Ara Alexandru Şişmanian, Menuetul menestrelului morbid, poezie, Repro Rapid, 2019
 • Rodica Braga, Zgomotul liniştii, poezie, Imago, 2019
 • Gheorghe Mihai Bârlea, Sigilii de sare, poezie, Limes, 2019
 • Ovidiu Pecican, Elefanţii pe linia de tramvai, poeme, Limes, 2019
 • Herbert-Werner Mühlroth, Atât de mult, poezii, trad. Andrei Zanca, Limes, 2019
 • Alexander Freiberg, La mintea cocoşului, reflecţii, Limes, 2019
 • Giuseppe Masavo, Septembrie, poezie, Limes, 2019
 • ReStart, Antologie de literatură tânără, Mirador, 2019
 • Moshe B. Itzhaki, şi vine ploaia, poezii, traducere din ebraică de Paul Farkaş, Şcoala Ardeleană, 2019
 • Nicolae Sandu, Ermeticul dor, poeme, Ateneul Scriitorilor, 2019
 • Liliana Elena Muştiuc, Amintiri şi scrum/ Memories and ashes, poezii, trad. de Liliana Moga, prefaţă de Livia Iacob
 • Andrei Zanca, Pasaj, poeme, Limes, 2019
 • Daniel Pişcu, Haide-memorie!, poezii, Casa de pariuri literare, 2019
 • Alex Cistelecan & Alex Ciorogar (coord.), Ce mai rămâne din Mai 68?, frACTalia, 2019
 • Şerban Chelariu, Respir, poeme, Tracus Arte, 2019
 • Flavius Maxim, Ultimele poezii comuniste, SemnE, 2019
 • Elena Moisei, Paharul din spatele tejghelei, proza, Cenaclul de la Păltiniş, 2019
 • Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Restituiri, povestiri, Caiete Silvane, 2019
 • Daniel Ilea, Bondarul şi Orhideele/Spiritul ce totul leagă, adaptări dramatice, TracusArte, 2029
 • Cristian George Brebenel, Mărturisirea şi alte povestiri, Junimea, 2019

Noiembrie

 • Halmosi Sándor, Raiul ca toate zilele, poezii, Junimea, 2019
 • Ion Pop, Lista de aşteptare, poeme, Limes, 2019
 • Iustinian Gr. Zegreanu, Mic tratat de deflorare…intelectuală. Compendiu de zegrenisme II, Ecou transilvan, 2019
 • Biblioteca revistei CONVORBIRI LITERARE, Antologie 2018, poeţi apăruţi în pliantul lunar al revistei
 • Mircea Pricăjan, Perseidele, proză scurtă,  Charmides, 2019
 • Grigore Chiper, Faţa poeziei şi măştile poeţilor, Arc, 2019
 • Vasile Igna, Periscop, poeme, Cartea românească, 2019

Octombrie

 • Petru Covaci, Nisipul şi pletele muzei, Junimea, 2019
 • Ioan Milea, Fulguraţii, VII, Limes, 2019
 • Max Picard, Atomizarea, Limes, 2019, trad. de Ioan Milea
 • Max Picard, Lumea tăcerii, Limes, 2019, trad. de Ioan Milea
 • Reiner Kunze, Un ceas cu tine însuţi,poeme, Limes,trad. de Ioan Milea
 • Andrei Gaysi, Câte o carte poştală pe lună, poezii, Limes, 2019 
 • Nicolae Iuga, Maramureşul şi Rusia Subcarpatică, Limes, 2019
 • Augustin Cozmuţa – 75, Călătorie spre constelaţia Scorpionului, Ethnologică, 2019
 • Vasile Leschian, Palimsestul în literatura română, Limes, 2019
 • Radu-Alin Balaj, Licăriri…Efemeride, eseuri, Coresi, 2018
 • Idem, Voal emoţional, versuri, Coresi, 2018