Despre noi

 Revista este instituţie a Consiliului Judeţean Bihor

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România


(Print) I.S.S.N 1220-3149

(Online) I.S.S.N 1841-0278


ABONAMENTE LA FAMILIA

Cont pentru abonamente: RO81TREZ07621G335000XXXX deschis la Trezoreria Oradea, C.F. 4208358


Disclaimer

Responsabilitatea opiniilor, ideilor şi atitudinilor exprimate în articolele publicate în revista Familia revine exclusiv autorilor lor.